Služby

image

Odhad pro účely dědického řízení

V rámci dědického řízení vás přidělený notář či notářka požádají o předložení odhadu nemovitého majetku. Ve většině případů vám předají list vlastnictví z katastru nemovitostí, kde se posuzované bytové jednotky, budovy a pozemky nacházejí a vaším úkolem je najít někoho, kdo veškeré nemovitosti dokáže zpracovat do takzvaného tržního ocenění nemovitosti. Díky takovému ocenění získáte přehled o děděném majetku a můžete z něj vycházet při budoucím jednání o vypořádání s ostatními dědici, popřípadě vám poslouží jako podklad pro určení ceny při následném prodeji nemovitostí.

Pro zpracování tržního ocenění v rámci dědického řízení nepotřebujete využít služeb soudního znalce s takzvaným kulatým razítkem.

Tržní odhad při koupi či prodeji

Jsou situace, kdy prodáváte nebo naopak kupujete nemovitost. A chcete, aby to pro vás dopadlo dobře. To znamená dobře prodat nebo dobře koupit. Úkolem odhadce je v tržním ocenění určit cenové rozpětí dané nemovitosti, ze kterého bude patrné, zda je pro vás uvažovaný obchod výhodný. 

Používají se různé metody a databáze, např. porovnání nabídkových cen (aktuálních i historických) podobných nemovitostí v okolí. Přesněji lze cenu určit porovnáním skutečně realizovaných cen, které vycházejí z kupních smluv, evidovaných katastrem nemovitostí. Tímto způsobem například zjistíte, za jakou cenu prodal byt váš soused nebo lidé v nejbližším okolí.

Na výši tržního odhadu mají vliv různé faktory jako technický stav, celková výměra, velikost pozemku, ale také občanská vybavenost obce, dopravní dostupnost a v případě větších obcí také konkrétní lokalita - tržní cena podobných nemovitostí se tak může i v rámci jedné obce velmi lišit.

Pro zpracování tržního ocenění v rámci prodeje či koupě nemovitosti nepotřebujete využít služeb soudního znalce s takzvaným kulatým razítkem.

image
image

Znalecký posudek

Znalecký posudek budete potřebovat zejména při soudních sporech. Ať už se bude jednat o spor např. se stavební firmou kvůli špatně odvedené práci, nebo spor o vypořádání majetku při rozvodu, bude nutné kvůli rozdílnosti názorů a požadavků protistran využít soudního znalce. Je to autorita v oboru oceňování, jmenovaná krajským soudem nebo ministerstvem financí, která by měla nezávisle posoudit a určit hodnotu nemovitostí.

Kromě soudních sporů budete znalecký posudek potřebovat také při jednání s finančním úřadem jako podklad pro případné daňové řízení (např. daň z příjmu při prodeji nemovitosti, pokud není takový prodej od daně osvobozen).

V porovnání s tržním ocenění bývá znalecký posudek obsáhlejší. Více se zaměřuje na technický stav a proto bývá prohlídka nemovitosti znalcem delší. Zkoumá se více do hloubky soulad fyzického a právního stavu a faktory omezující rozvojové možnosti v okolí (územní plán, rozvoj infrastruktury, ochranná pásma, stavební uzávěry apod.).